Samoaja on 15–17-vuotias nuori, jonka ohjelma kestää kolme vuotta. 

Kuva: TTT:n kuva-arkisto

Tähti-Tytöissä toimii yksi samoajaryhmä, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Samoajat toimivat myös ryhmänjohtajina ja osallistuvat muiden lippukuntien kanssa yhteisiin tapahtumiin.