MAKSUT JA JÄSENEDUT

Jäsenmaksu

Partion jäsenmaksu peritään kalenterivuosittain. Jäsenmaksun maksamalla saa oikeuden osallistua Turun Tähti-tyttöjen, Lounais-Suomen partiopiirin, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n sekä YMCA Turun järjestämään toimintaan.

Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautus on suunnattu ensisijaisesti alaikäisille. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten mahdollisuus harrastaa partiota. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden. Vapautus tulee kuitenkin anoa ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää. Lisätietoja jäsenmaksuvapautuksen anomiseen täältä.

SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuki: SOS-Lapsikylä tukee haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä lasten harrastuskustannuksissa. Harrastustukea suunnataan erityisesti niille lapsille ja nuorille (7–17-v), joille harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen ei olisi muuten mahdollista. Harrastustuki vähentää heikoimmassa asemassa olevien perheiden lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin. Ensisijaisesti tukea myönnetään koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kautta tulleisiin hakemuksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös perheen itsenäisesti tekemiin hakemuksiin. Lisätietoja harrastustuesta osoitteessa: www.unelmista.fi ja unelmista@sos-lapsikyla.fi.

Jäsenrekisteri

Kuksa on Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri, jonka kautta ilmoittaudutaan myös retkille ja leireille. Pidäthän huolen, että Kuksassa on aina ajantasaiset yhteystiedot. Ilmoittaudu lippukuntaan Kuksassa.

Partiosta eroaminen

Mikäli partiotoiminta ei ole tällä hetkellä ajankohtaista sinulle tai huollettavallesi tulee partiosta hakea eroa. Eroamiseen on kaksi tapaa.

  1. Täyttämällä erohakemus partiorekisteri Kuksassa (suositellaan)
  2. Ilmoittamalla erosta lippukuntaan

Retki- ja leirimaksut

Viikonloppuretken hinta on noin 30 euroa. Tavoitteenamme on tarjota kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa partiota taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Retki- ja leirimaksuihin voi hakea avustusta taloudellisin ja sosiaalisin perustein.  Anomus tulee toimittaa ennen tapahtumaa lähimmälle johtajalle tai lippukunnanjohtajalle (lpkj@turuntahtitytot.fi).

Jäsenedut

  • Partio-lehti on Suomen partiolaisten jäsenlehti. Partiolehti ja Lounais-Suomen partiopiirin jäsenlehti Repolainen toimitetaan kaikille ykkösjäsenille, ellei jäsen ole erikseen kieltänyt jäsenlehden toimitusta.
  • Partiolaiset saavat jäsenkortilla alennusta Scandinavian Outdoor -myymälöistä (ei koske partioasusteita). Jäsenkortti löytyy jäsenrekisteri Kuksasta.
  • Jäsenmaksunsa maksaneilla partiolaisilla on toiminnan vastuu-, tapaturma-, matkustaja-, matkatavara- ja matkavastuuvakuutus LähiTapiolassa.
  • Kaikki jäsenet, joiden ykköslippukunta on Turun Tähti-Tytöt, ovat myös YMCA Turun jäseniä. Lippukunta hoitaa jäsenmaksut YMCA:lle. YMCAn jäsenillä on oikeus osallistua kaikkeen YMCA Turun toimintaan, esimerkiksi suunnistus, yökoris ja Sohva-nuortenillat, sekä YMCA:n järjestämille leireille. Lisätietoja YMCA Turun toiminnasta löytyy nettisivuilta Turun NMKY – NMKY Turku monipuolisesti nuorten asialla (ymcaturku.fi).
  • Kaikessa YMCA-toiminnassa (sisältäen myös partiotoiminnan) on partiovakuutuksen lisäksi voimassa laaja YMCA:n tapaturmavakuutus ilman omavastuuta. Vakuutus ei edellytä tietyssä hoitolaitoksessa asioimista vaan tapaturman sattuessa voi hakeutua hoitoon haluamaansa paikkaan. Kulut maksetaan ensin itse ja kuitit toimitetaan YMCA:n toimistolle.
  • Lisäksi YMCA Turun jäsenet saavat mm. alennuksia paikallisista liikkeistä. Tarkempi kuvaus jäseneduista löytyy nettisivuilta Jäsenedut – YMCA Turku.
  • Kahteen tai useampaan lippukuntaan kuuluvat jäsenet, joiden ykköslippukunta on muu kuin TTT, eivät ole YMCA Turun jäsenetujen piirissä.